Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 7, 2023 tại 5:26 CH


1. Cài đặt người duyệt theo điều kiện: 

- Cập nhật 4 khối duyệt trong luồng duyệt trên overtime: Quản lý trực tiếp, Người duyệt cố định, Người duyệt linh động và Người duyệt theo điều kiện.

- Với khối người duyệt theo điều kiện:

+ Có thể thiết lập điều kiện dựa trên: Người thực thi đề xuất, Nhóm của người thực thi đề xuất, Người tạo đề xuất, Nhóm của người tạo đề xuất, Trường dữ liệu tùy chỉnh: Int, Float, Select, Date. Riêng với formula thì chỉ hỗ trợ trường dữ liệu dạng Int, Float và Select (Giá trị số)

+ Có thể tạo nhiều điều kiện trong 1 khối điều kiện hoặc nhiều nhánh trong 1 điều kiện.


2. Xuất đề xuất tăng ca mình theo dõi ra file excel:

- Có thể xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất hoặc theo ca, mỗi lần giới hạn 1000 đề xuất

- Hỗ trợ xuất dữ liệu theo bộ lọc đang tạo: Lọc theo vai trò, Trạng thái, Thực hiện bởi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Ngày tạo, Chính sách


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.