Base HRM - Cài đặt: Cho phép Nhân sự cập nhật thay đổi thông tin trên HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 9:34 SA


Để cài đặt cho phép nhân sự chỉnh sửa thông tin của mình trên HRM, bạn truy cập vào app HRM hoặc hrm.base.vn và thao tác theo các bước sau:

Bước 1:  Chọn Cài đặt > chọn Đề xuất > Cho phép nhân sự được cập nhật

Cấu hình Đề xuất cập nhật thông tin nhân sự bao gồm:

- Có hay không cho phép nhân sự tạo đề xuất cập nhật thông tin

- Người duyệt: mặc định người duyệt là người quản lí hồ sơ và tài khoản nhân sự

- Luồng duyệt: mặc định loại 1 người duyệt

Bước 2: Nhân sự tạo đề xuất cập nhật thông tin của mình tại me.base.vn


Form cập nhật thông tin 

Bước 3: Sau khi tạo xong, đề xuất này được gửi đến quản trị HRM ở tab đề xuất

Bước 4: Quản trị HRM thực hiện duyệt/từ chối:

Bước 5: Nhân sự theo dõi đề xuất của mình tại mục Đề xuất của tôi trong màn Home app Base Me


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.