Base Overtime: Thiết lập người duyệt theo điều kiện. in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 2:09 CH


- Trường hợp thực tế: Cùng 1 loại đề xuất nhưng người duyệt của phòng Sale và phòng Marketing là những người khác nhau . Hiện tại doanh nghiệp phải thiết lập 2 nhóm đề xuất riêng trên OverTime để nhân sự phòng nào sẽ tạo đề xuất với nhóm tương ứng của phòng đó . Điều này khiến việc quản lý các quy trình trong doanh nghiệp trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian thiết lập hơn.

Vì vậy Base đã phát triển và update thêm tính năng người duyệt có điều kiệnGiúp bạn có thể chia nhánh người duyệt theo điều kiện cài đặt.

* Người duyệt theo điều kiện được thiết lập dựa trên các điều kiện lấy theo : 

 • Người thực thi đề xuất
 • Nhóm của người thực thi đề xuất
 • Người tạo của đề xuất
 • Nhóm của người tạo đề xuất
 • Trường dữ liệu tùy chỉnh ( Int, Float, Select, Date , riêng với formula thì chỉ hỗ trợ trường dữ liệu dạng Int , Float và Select giá trị số ).

- Để thiết lập người duyệt theo điều kiện bạn làm theo hướng dẫn sau :

Bước 1: Bạn vào Cài đặt >> chọn chính sách tăng ca đang cần cài đặt. 

Bước 2: Tại mục Người duyệt , đưa chuột vào mục Thêm người duyệt >> Thêm người duyệt theo điều kiện

Bước 3: Bạn điền các thông tin liên quan 

- Tên khối người duyệt 

- Lựa chọn người duyệt khi đề xuất đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc :

 • Chọn người duyệt thỏa mãn tất cả các điều kiện : Khi 1 đề xuất OT thỏa mãn nhiều điều kiện 1 lúc thì sẽ lấy hết người duyệt được setup ở tất cả các điều kiện thỏa mãn đưa vào luồng duyệt đề xuất đó.
 • Chọn người duyệt thỏa mãn điều kiện đầu tiên : Khi 1 đề xuất OT thỏa mãn nhiều điều kiện 1 lúc thì sẽ lấy người duyệt được cài đặt ở điều kiện thỏa mãn đầu tiên đưa vào luồng duyệt đề xuất đó.

* Lưu ý : Trường hợp 1 đề xuất không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của khối người duyệt thì hệ thống sẽ không gửi đề xuất đến người duyệt của khối điều kiện đó.

Hệ thống sẽ bỏ qua và chuyển đến khối người duyệt tiếp theo.

Bước 4: Thiết lập điều kiện. 

- Ấn Tạo mới >> điền tên điều kiện >>  Tạo mới

- Sau đó thêm nhánh điều kiện Nếu....Thì...

 • Thêm điều kiện Nếu....

Điều kiện có thể là :

 • Người thực thi đề xuất
 • Nhóm của người thực thi đề xuất
 • Người tạo của đề xuất
 • Nhóm của người tạo đề xuất
 • Trường dữ liệu tùy chỉnh ( Int, Float, Select, Date , riêng với formula thì chỉ hỗ trợ trường dữ liệu dạng Int , Float và Select giá trị số ).

VD : Nếu nhóm của người tạo là Team Sale 

Và ( hoặc) Số ngày tăng ca bằng 2 

- Sau đó , Thêm nhánh điều kiện để cài đặt điều kiện tiếp theo.

 • Thêm điều kiện Thì

Thì người duyệt là.....

- Sau đó nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác thêm điều kiện.

- Khi tạo đề xuất tăng ca , phần người duyệt có điều kiện sẽ ở trạng thái chờ. Tuỳ vào trường dữ liệu mà người tạo đề xuất điền, khi nhấn tạo mới đề xuất, hệ thống sẽ chạy dữ liệu và chọn ra người duyệt phù hợp.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.