Base Message: Cách xoá 1 nhóm/kênh chat in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 5, 2024 tại 9:32 SA


Để xoá được kênh/nhóm chat, bạn truy cập vào 1 nhóm chat trên link https://message.base.vn/ và thực hiện xoá theo các bước sau:

A. Xoá cuộc  hội thoại 1-1

Điều kiện để xoá được cuộc chat 1-1 với thành viên khác

- Là owner hệ thống

- Cuộc hội thoại số lượng tin nhắn gửi đi lớn hơn 5

Bước 1: Vào đoạn chat cần xoá và chọn Xoá kênh ( chỉ dành cho owner)

Bước 2: Nhập mã xác nhận và nhấn Delete. 

Lưu ý: cuộc hội thoại chỉ có 1-2 tin nhắn ( <5), hệ thống ko hiển thị nút Xoá

B. Xoá kênh/nhóm chat

Điều kiện để xoá kênh/nhóm chat

- Bạn là owner hệ thống và là thành viên của nhóm chat

- Hoặc bạn là quản trị của nhóm/kênh chat đó( áp dụng với nhóm chat <100 tin nhắn)

Bước 1: Vào nhóm/kênh cần xoá và chọn Xoá kênh 

Bước 2: Chọn confirm to Delete

Lưu ý: Với owner là thành viên của nhóm/kênh chat có số lượng tin nhắn từ 5 tin trở lên, owner có thêm quyền xoá ở mục này


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.