Base Wework : Chuyển loại dự án / phòng ban. in

Sửa đổi trên: Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 9:16 SA


Để chuyển loại phòng ban/dự án, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chuyển dự án => Phòng ban.
Bước 1: Bạn vào dự án cần chuyển loại >> ...>> Các tùy chọn khác >> Chuyển loại dự án.

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup xác nhận thông tin chuyển loại dự án bạn ấn OK.

2. Chuyển phòng ban >> Dự án.

Bước 1: Bạn vào dự án cần chuyển loại >> ...>> Các tùy chọn khác >> Chuyển loại phòng ban.

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup xác nhận thông tin chuyển loại phòng ban bạn ấn OK.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.