Base Request: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 1:52 CH


1. Thiết lập bộ đếm theo thứ tự tăng dần trong từng nhóm đề xuất (HDSD): 

- Tại thiết lập 1 nhóm đề xuất, chọn Bộ đếm >> chọn CÓ sử dụng mã bộ đếm cho nhóm đề xuất.

- Sau đó thiết lập Mẫu bộ đếm theo nhu cầu:

+ prefix: nhập text cố định. VD: QĐ

+ {counter} : biến đếm số tự động tăng dần

+ {day}, {month}, {year} : biến thời gian lấy theo thời gian tạo đề xuất

- Các thông tin còn lại bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.