Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 3:17 CH


1. Xuất các nhiệm vụ đã lưu trữ trong 1 quy trình ra excel

- Chỉ quản trị hệ thống hoặc quản trị quy trình có quyền xuất dữ liệu

- Giới hạn xuất 1000 nhiệm vụ có cập nhật gần nhấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.