Base Review: Cập nhật tính năng mới T8/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 4:13 CH


1. Thêm trường Người theo dõi mặc định cho Mô hình đánh giá và Mẫu đánh giá

- Với Mô hình đánh giá:

- Với mẫu đánh giá:

>> Với tính năng này sẽ quản lý có thể xem được bản tự đánh giá của nhân viên bằng cách cài đặt quản lý là người theo dõi tự động. Khi chu kỳ được khởi chạy mặc định quản lý sẽ xem được thông tin thay vì trước đây chỉ có quản trị hệ thống hoặc quản trị ứng dụng mới xem được nếu chưa đến bước đánh giá của quản lý.


2. Cập nhật các thao tác: chỉnh sửa chỉ số đánh giá, chỉnh sửa các mẫu đánh giá, người đánh giá, xóa nhân sự hàng loạt trong 1 model


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.