Base Request: Cách thiếp lập bộ đếm mã tự động trong 1 nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:59 CH


Với những doanh nghiệp đặc thù cần tuân thủ ISO từ biểu mẫu đến cách làm, khi tạo đề xuất sẽ cần in đề xuất theo biểu mẫu quy định của doanh nghiệp kèm với mã số từng đề xuất. 

Để giúp việc quản lý được nhanh chóng và dễ dàng hơn, bạn có thể tạo mã bộ đếm riêng cho từng nhóm đề xuất và tự động sinh mã theo thứ tự tăng dần. 

Và để thiết lập bộ đếm mã tự động, bạn có thể thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần thiết lập.


Bước 2: Bạn vào tab Bộ đếm >> Chỉnh sửa


Bước 3: Cài đặt bộ đếm                                                          

- (1) Sử dụng mã bộ đếm cho nhóm đề xuất? => Chọn "Có"

- (2) Mẫu bộ đếm: bao gồm 2 phần chính

     + Prefix: Text cố định bằng cách nhập text. 

     + Các biến tự động: {counter}: biến đếm số tự động; {day}, {month}, {year}: các biến thời gian lấy theo thời gian tạo request

Ví dụ  như sau: {counter}/NB&CL/{day}/{month}/{year}

Lưu ý: Không bắt buộc nhập đầy đủ trong các biến nói trên

- (3) Luôn cập nhật mã bộ đếm của đề xuất giống giá trị cài đặt của mẫu bộ đếm 

     + Nếu chọn "Không, thay đổi của mẫu bộ đếm chỉ được áp dụng cho các đề xuất mới" -> Cập nhật chỉ áp dụng cho các đề xuất tạo mới từ sau thời điểm update mẫu bộ đếm
     + Nếu chọn "Có, mã bộ đếm đã sinh ra sẽ được cập nhật dựa trên thay đổi của mẫu bộ đếm" -> update mã cho toàn bộ các đề xuất có mã trước đó

- (4) Thêm số 0 đứng đầu số thứ tự của bộ đếm

     + Không thêm: mã hiển thị 1,2,3,4...
     + Lựa chọn hiển thị thêm số 0 theo các option lựa chọn


- (5) Số đếm hiện tại

 Tự động hiển thị ra số giá trị hiện tại khi tạo đề xuất thành công. Mã bộ đếm = Số đếm hiện tại + 1

VD: Nếu điền 13 thì mã bộ đếm tự động của đề xuất mới tạo ngay sau khi setup là 14, điền 0 thì mã đề xuất mới tạo sau khi setup là 1

- (6) Sinh mã cho đề xuất chưa có bộ đếm:  
Nếu tick chọn, mã bộ đếm sẽ được sinh ra cho các đề xuất từ trước đang không có mã bộ đếm. Mã bộ đếm = Số đếm hiện tại + 1


* Một số tính năng hỗ trợ đi kèm khác

- Biến lấy mã bộ đếm vào mẫu in mẫu xuất:  ${counter_code}

- Mặc định khi in đề xuất (theo định dạng của hệ thống) sẽ có thông tin Mã bộ đếm
- Hỗ trợ tìm kiếm đề xuất theo Mã bộ đếm
- Khi xuất excel đề xuất sẽ có thêm trường Mã bộ đếm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.