Base Goal: Các giới hạn trong Goal in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 3:08 CH


- Số lượng chu kỳ được tạo: Không giới hạn

- Số lượng chu kỳ hiển thị ở cột menu: Không giới hạn

- Số lượng mục tiêu công ty được tạo/hiển thị: Không giới hạn

- Số lượng mục tiêu dep được tạo/hiển thị : Không giới hạn

- Số lượng mục tiêu team được tạo/hiển thị: Không giới hạn

- Số lượng mục tiêu cá nhân (goal) được tạo/hiển thị: Không giới hạn

- Giới hạn số lượng mục tiêu tạo bằng excel: 500 dòng

- Giới hạn số lượng nhóm: 200

- Số lượng thành viên trong 1 nhóm: Không giới hạn

- Số lượng quản lý trong 1 nhóm: 100

- số lượng metric (chỉ số) được tạo: 1000

- Số lượng nhóm chỉ số được tạo: 300

- Giới hạn xuất excel mục tiêu trong chu kỳ: 1000 mục tiêu  nhóm và 500 mục tiêu cá nhânCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.