Base Inside: Các con số giới hạn Inside in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 9, 2023 tại 2:22 CH


1. Kích thước hiển thị ảnh đẹp

 • Ảnh đại diện của phòng ban 800 *270px

 • Ảnh đại diện của toàn công ty 320 *200px

 • Ảnh các bài viết thông thường 1200*768, 900*600

2. Các giới hạn khác

 • Số lượng bài viết hiển thị ở newfeed, phòng ban, trang tin tức nội bộ: 13 bài, mỗi lần scroll xuống dưới load tiếp 13 bài

 • Trang quản lí tin tức nội bộ: mỗi lần load 20 bài, chuyển trang khác load 20 bài tiếp

 • Số lượng thành viên trong 1 kênh: 1500

 • Số lựa chọn được tạo trong bài bình chọn: 20 

 • Số lượng ảnh được up lên 1 lần :100 

 • Giới hạn dung lượng 1 file: 50MB

 • Giới hạn tổng dung lượng file và ảnh trong 1 lần tải: 100MB

 • Giới hạn khách mời được nhập trong sự kiện: 1000

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.