Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 10:32 SA


1. Phân quyền cho phép thành viên nhập công việc, cập nhật trường tùy chỉnh từ file excel

- Chỉ quản trị hệ thống, quản lý phòng ban/ dự án có quyền thiết lập phân quyền này

- Khi tick xanh tại cột Thành viên, thành viên trong phòng ban/ dự án sẽ hiển thị tùy chọn Nhập công việc từ excel/ Cập nhật trường tùy chỉnh từ excel

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.