Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 3:01 CH


1. Tạo file từ file mẫu cho Quyết định nhận tuyển:

- Thêm file mẫu in trong Chính sách nhân sự >> Chính sách nhận tuyển (file mẫu đuôi docx, sử dụng các biến mặc định của hệ thống để nối và lấy được dữ liệu tự động)

 

- Sau đó, tại chi tiết từng bản ghi, có thể Tạo file từ file mẫu

2. Hợp đồng lao động:

a. Gửi thông báo cho nhân viên qua email khi tạo hợp đồng mới trên HRM:

- Khi tạo hợp đồng có thể tùy chọn gửi email cho nhân viên hoặc không


+ Nếu chọn Gửi email cho nhân sự không kèm chi tiết hợp đồng, thì email sẽ hiển thị:


+ Nếu chọn Gửi email cho nhân sự có kèm theo chi tiết hợp đồng, thi email sẽ hiển thị kèm cả mô tả chi tiết:

- Ngoài ra, có thể lựa chọn Gửi lại email cho 1 bản ghi hoặc nhiều bản ghi cùng lúc:


b. Tự động nhận Hợp đồng theo ngày hiện tại:

- Khi tạo hợp đồng, có thể lựa chọn Hợp đồng hiện tại hoặc tương lai, Hợp đồng đã qua

+ Nếu Ngày bắt đầu là quá khứ/ hiện tại >> Hợp đồng được tạo là hợp đồng hiên tại, có hiệu lực luôn

+ Nếu Ngày bắt đầu là tương lai >> Hợp đồng được tạo là hợp đồng tương lai, ở trong trạng thái lưu trữ

- Bổ sung thêm bộ lọc cho Hợp đồng tương lai


3. Cập nhật thông tin trên HRM khi quyết định phát triển sự nghiệp có hiệu lực (career timeline)

- Áp dụng với Bổ nhiệm, Tăng lương, Điều chuyển, Giảm cấp

- Trường hợp tạo trước quyết định, ngày áp dụng trong tương lai, đến 7h ngày hôm đó hệ thống sẽ tự động chuyển sang trạng thái Hiện hành thay vì áp dụng luôn như trước đây.


4. Thêm trường Ngày kết thúc của khi thêm người phụ thuộc:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.