Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 4:46 CH


1. Tạo hàng loạt có thể chọn nhân sự theo nhóm đã tạo trên Base Account:


2. Tạo hàng loạt chọn được nhiều ca cùng lúc:

- Thêm Cấu hình, khi phân ca cần chọn ca mẫu:

- Khi tạo ca hàng loạt, không bắt buộc phải chọn theo ca mẫu, tại form tạo có thể Thêm ca


3. Cho phép quay lại bước trước với tất cả các lịch làm việc trong chu kỳ:

- Thao tác Đổi bước hàng loạt cho tất cả lịch làm việc:

- Chọn bước cần thực hiện:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.