Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 2:43 CH


1. Cập nhật thêm logic Loại ngày áp dụng chính sách tăng ca theo ngày đi làm/ ngày nghỉ hàng tuần/ nghỉ lễ trong từng chính sách tăng ca, để kiểm tra với lịch làm việc thực tế trên các Timesheet/ Schedule/ Hourly.

- Chọn loại ngày áp dụng chính sách khi tạo chính sách mới, với các chính sách cũ mặc định là loại Tất cả.

- Thêm tùy chọn Yêu cầu đề xuất thời gian tăng ca không trùng với ca làm việc


+ Nếu tick chọn : hệ thống sẽ kiểm tra thời gian tăng ca với ca làm việc thực tế, nếu trùng ca làm việc sẽ báo lỗi và không tạo được đơn tăng ca.

Tương tự với khi tạo hộ, chỉnh sửa, đồng bộ log checkin, duyệt, xác nhận sẽ đều không thao tác được nếu thời gian xin tăng ca trùng với ca làm việc.

+ Nếu không tick chọn: hệ thống không kiểm tra thời gian tăng ca với ca làm việc thực tế, người dùng tạo đơn bình thường.


2. Thêm cột Người thực thi (tên, ảnh đại diện, chức danh) tại danh sách đề xuất của các màn Trang chủ, Tất cả đề xuất, Từng chính sách.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.