Onboard: Hệ thống gửi mail thông báo như thế nào in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 4:02 CH


Trên Onboard hỗ trợ 3 loại mail:

- Thư mờ

- Thư chào mừng

- Thư thông báo

3 mail này sẽ được gửi vào các thời điểm khác nhau như sau:


1. Thư mời: 

Gửi link điền sau khi bạn tạo nhân viên onboard thành công.

2. Thư chào mừng:

Gửi sau khi nhân viên điền form onboard đến bước cuối cùng.

3. Thư thông báo:

13h hàng  ngày hệ thống sẽ quét kiểm tra ngày mai có ứng viên nào đến ngày onboard không, nếu có sẽ gửi mail tự động đến thành trong team với nội dung như sau:

- Ứng viên được chuyển sang trạng thái Chờ kiểm tra trước 13h của ngày trước ngày onboarding ( n-1) 

Hệ thống gủi mail cho thành viên lúc 13h với nội dung: " Ngày mai team bạn sẽ có thành viên mới..."

- Ứng viên được chuyển sang trạng thái Chờ kiểm tra sau 13h của ngày trước ngày onboarding ( n-1)

Hệ thống gủi mail cho thành viên lúc 13h với nội dung: " Team bạn sẽ có thành viên mới..."

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.