Base Account: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 10, 2023 tại 3:40 CH


1. Thêm 1 nhân sự vào nhiều nhóm thành viên cùng lúc trên Account:

- Phân quyền cho quản trị cấp cao, quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng có quyền thao tác.

- Sau khi được thêm vào các nhóm, user sẽ nhận được thông báo trên quả chuông và không gửi email thông báo.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.