Base Hiring: Hướng dẫn tích hợp Hiring và TopCV in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 6, 2024 tại 5:28 CH


1. Mục đích 

Sau khi tích hợp TopCV và Base Hiring, bạn có thể đăng tin trực tiếp từ Base E-Hiring lên TopCV và nhận CV nhanh chóng, chính xác từ TopCV vào tin đã đăng mà không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác nào.

2. Quy trình thực hiện 

Phần 1: Hướng dẫn thiết lập cấu hình trên Hiring

Bước 1Chọn Các tuỳ chọn khácChọn Thiết lập mã truy cập mạng tuyển dụng >  Chọn TopCV và nhấn Thêm mã truy cập

Sau khi bấm Thêm mã truy cập, form Nhập mã truy cập xuất hiện, bạn cần điền Employer API Key và Secret Key vào 2 ô trống tương ứng. 

Bước 2: Lấy mã Employer API Key và Secret Key

Bạn vào tài khoản dành cho nhà tuyển dụng trên trang TopCV > Chọn Cài đặt tài khoản > Chọn Kết nối API > Sao chép Access Token và Secret Key để dán vào phần Nhập mã truy cập trên Hiring.

Lưu ý:  - Access Token (TopCV) = Employer API Key (Base E-Hiring)

             - Secret Key (TopCV) = Secret Key (Base E-Hiring)

Sau khi dán Access Token và Secret Key vào Base E-Hiring, bạn nhấn Lưu lại để lưu thông tin.

Lúc này trạng trái của trang tuyển dụng TopCV chuyển thành Đã cấu hình, xuất hiện thêm nút Cập nhật để bạn cập nhật thông tin.

Bước 3Trên TopCV, để kết nối API,bạn cần thêm Webhook URL.

Để lấy được Webhook URL này, bạn vào lại màn Thiết lập mã truy cập mạng tuyển dụng > chọn Cập nhậtCập nhật mã truy cập.

Form Cập nhật mã truy cập xuất hiện như dưới đây, bạn copy API Endpoint và dán vào trường Webhook URL trên TopCV.

Sau đó bấm Cập nhật để hoàn thiện việc cấu hình.

Lưu ý: Khi ngưng kết nối Base E-Hiring và TopCV, chọn Ngắt kết nối và trạng thái của TopCV trên Base E-Hiring trở về ban đầu là Chưa cấu hình.

Phần 2: Hướng dẫn đẩy CV từ TOPCV về Hiring

Trong 1 tin tuyển dụng, bạn chọn Tạo nguồn > Chọn Mạng tuyển dụng > Chọn Đăng tin mới tại mạng tuyển dụng TopCV.

Lưu ý: Một số thông tin trong form đăng tin tuyển dụng được lấy tự động từ tin đã tạo trong Base E-Hiring, bạn cần điền một số thông tin còn thiếu để đăng được tin lên TopCV.

Sau khi tin được đăng thành công, một log tự động xuất hiện tại Danh sách tin đã đăng, tại đây, bạn có thể Cập nhật thông tin tin tuyển dụng nếu có thay đổi (không cần vào trang TopCV để cập nhật).

Đối với những tin tuyển dụng đã tạo sẵn trên topCV, bạn chọn Thêm tin đã đăng để liên kết với tin trên Hiring

Thông báo về tin tuyển dụng được duyệt và đăng thành công trên TopCV được gửi về ở phần thông báo trong E-Hiring như sau:

Hoặc khi tin tuyển dụng bị từ chối

Khi có ứng viên ứng tuyển trên TopCV, thông báo sẽ được gửi về E-Hiring và cùng lúc đó, ứng viên cũng được tự động tạo ra tại giai đoạn đầu tiên trong quá trình tuyển dụng.


Phần 3: Lưu ý khi liên kết Hiring và TopCv

 

Bạn đã có tài khoản nhà tuyển dụng trên TopCV, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với TopCV để kí kết hợp đồng và thanh toán để sử dụng dịch vụ mở cổng kết nối TopCV.

 

Sau đó TopCV sẽ mở kết nối để bạn liên kết với Hiring.

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.