Overtime: Hướng dẫn khóa đề xuất tăng ca in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 6:31 CH


Vào cuối chu kì kế toán sẽ tính toán lương cho nhân sự nên cần dữ liệu từ Overtime để tổng hợp giờ và tính lương OT. 
Để tránh trong quá trình tổng hợp tính toán công/lương dữ liệu OT thay đổi liên tục (do quản lý đến gần ngày chốt công lương mới tiến hành duyệt, xác nhận) gây ảnh hưởng đến quá trình chốt công lương của kế toán.
Trong trường hợp này có thể sử dụng tính năng "Khóa đề xuất tăng ca" để chặn các thao tác duyệt, xác nhận bằng cách truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào app Base Overtime từ menu app sau đó làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Chọn "Cài đặt" => tại góc phải màn hình bấm mũi tên và chọn "Khóa đề xuất tăng ca"

- Bước 2: + Lựa chọn "Ngày bắt đầu tăng ca" đến "Ngày kết thúc tăng ca" muốn khóa

+ Khóa đề xuất có trạng thái: (có 3 trạng thái để bạn có thể lựa chọn khóa)
  • Tất cả trạng thái: bao gồm đang chờ duyệt, đã duyệt và đã xác nhận sẽ bị khóa

  • Đang chờ duyệt: Khóa các đề xuất ở trạng thái đang chờ duyệt

  • Đã duyệt & Đã xác nhận: Khóa các đề xuất ở trạng thái đã duyệt và đã xác nhân

 

+ Thời gian khóa: Chọn ngày và thời gian bắt đầu khóa và "Lưu lại"
Sau khi hệ thống tiến hành khóa thì người duyệt/người xác nhận sẽ không thao tác được và sẽ có thông báo như sau:

Sau khi hoàn thành lương, bạn có thể tiến hành bấm "Mở khóa đề xuất tăng ca"

Sau khi mở khóa, trường hợp quản lý chưa tiến hành duyệt/xác nhận đơn OT tính lương trong chu kì vừa rồi thì sẽ xuất hiện cảnh báo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.