Base Overtime: Cảnh báo trước khi xác nhận đơn tăng ca dựa vào công thực tế in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 10, 2023 tại 9:43 SA


1. Bài toán thực tế

Theo luật lao động, nhân sự được tính tăng ca khi trong ngày có giờ làm việc thực tế >=8 giờ

Trên Base :  

- Nhân sự tạo đơn tăng ca trên app base Overtime

- Tính công làm việc thực tế trên app Timesheet/Schedule

Xảy ra tình huống:

Khi quản lý nhấn xác nhận đơn tăng ca, chưa kiểm tra được thực tế nhân sự đó đã làm đủ 8 tiếng bên app tính công hay chưa. 

Để xử lý bài toán này, bạn cài đặt cảnh báo khi xác nhận đơn tăng ca nhé.

2. Cài đặt cảnh báo

Bước 1: Bạn vào Cài đặt > Chọn nhóm đề xuất cần sửa > Sửa

Bước 2: Chọn cài đặt nâng cao:

Tích chọn cho phép cảnh báo khi xác nhận dựa vào tính toán từ app công

Bước 3: Cài đặt công thức

Bạn có thể sử dụng các biến cố định và các biến tự tạo lấy từ các app công Schedule, Hourly, Timesheet để viết công thức.

Các biến tự động hệ thống đang hỗ trợ:

- $point: số công của 1 ngày

- $sum_late: số lần đi muộn/ngày

- $sum_minute_late: tổng số phút muộn/ngày

- $sum_early: số lần về sớm/ngày

- $sum_minute_early: tổng số phút về sớm/ngày

- $sum_addition: tổng ca làm bổ sung

- $sum_deduction: tổng khấu trừ

- Biến công thức tự tạo: (thêm dfl_vào biến ngày Schedule)

Ví dụ: dfl_phucapcomtrua

Lưu ý:Với trường công thức, bạn có thể sử dụng các hàm excel để viết như công thức timesheet/schdule

Ví dụ: Công thức: $point<8.

- Nếu nhân viên có công thực tế bên app timesheet/schdule ít hơn 8 tiếng/ngày

Hệ thống hiện thông điệp cảnh báo ở bước 4

- Nếu nhân viên có công nhiều hơn 8 tiếng/ngày

Hệ thống không hiển thị cảnh báo

Bước 4: Cài đặt cảnh báo:

Ví dụ: Chưa làm việc đủ 8 tiếng

Nếu công thức ở bước 3 trả về giá trị đúng => Hiện thông điệp cảnh báo

Nếu công thức ở bước 3 trả về giá trị sai=> Không hiện thông điệp cảnh báo

Người xác nhận có thể biết được nhân viên đã làm đủ 8 tiếng hay chưa, và quyết định xác nhận hoặc từ chối đơn tăng ca này.

Bạn có thể cài đặt nhiều công thức khác nhau để hiển thị cảnh báo, phù hợp với thực tế của công ty.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.