Workflow - Tuỳ chỉnh thông báo khi có nhiệm vụ được tạo/ done/ failed (dành cho Quản trị quy trình) in

Sửa đổi trên: Wed, 1 Tháng 11, 2023 tại 12:44 SA


Tính năng Tắt thông báo khi có nhiệm vụ được tạo mới/ Done/ Failed cho phép Quản trị quy trình có thể tắt thông báo dành riêng cho mình trên từng quy trình 

=> Cấu hình cài đặt áp dụng theo cá nhân nên sẽ không ảnh hưởng đến quyền nhận thông báo của các Quản trị khác trong cùng quy trình. 


- Để thiết lập Tắt/ Bật thông báo, Quản trị quy trình truy cập https://workflow.base.vn/  => chọn Chỉnh sửa nâng cao tại Quy trình cần tuỳ chỉnh thông báo => chọn Quản lý thông báo
*Lưu ý: Thiết lập chỉ áp dụng cho cấp Quản trị quy trình

=>  Quản trị giai đoạn, người theo dõi, người thực thi nhiệm vụ mặc định vẫn nhận được các thông báo từ các nhiệm vụ có liên quan.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.