Base Wework: Cách quản lý, xem các công việc giao và được giao in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 11, 2023 tại 4:29 CH


Ngoài cách vào từng phòng ban, dự án để xem, quản lý các công việc đã tạo và giao cho nhân sự, bạn có thể xem tại trang Công việc - tổng hợp tất cả các công việc có liên quan đến bạn ở tất cả phòng ban/ dự án khác nhau:


  • Tab Công việc: Tổng hợp các công việc giao và được giao (không bao gồm các công việc được thêm là người theo dõi), có thể kết hợp thêm với các bộ lọc để hiển thị được kết quả mong muốn


  • Tab Đang theo dõi: Tổng hợp các công việc bạn đang theo dõi:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.