Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 4:39 CH


1. Tab Nhân viên của tôi (Nhiệm vụ của tôi): Quản lý trực tiếp có thể xem được các nhiệm vụ của nhân viên mình quản lý

2. Công việc của tôi: bổ sung thêm cột Kết quả công việc 

- Bổ sung thêm cột Kết quả công việc, tại đây có thể cập nhật ngày kết quả khi click vào ô kết quả của từng công việc


3. Phân quyền cho người giám sát được xem Dashboard của Báo cáo quy trình

- Người giám sát của quy trình sẽ xem được tab Dashboard trong Báo cáo của từng quy trình

4. Cho phép quản trị quy trình bật/ tắt thông báo (notis) khi có nhiệm vụ mới được tạo, hoàn thành, thất bại

- Quản trị cài đặt trong từng quy trình


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.