Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 10:55 SA


1. Hiển thị chi tiết nội dung tài nguyên ở dạng lịch biểu:

- Bổ sung thêm tab Cấu hình hệ thống trong Tùy chỉnh:

+ Có thể lựa chọn dạng hiển thị ở Lịch: Dạng danh sách (như cũ) và dạng card (hiển thị chi tiết thông tin)

+Có thể kéo thả trường thông tin để lựa chọn lấy thông tin hiển thị ra bên ngoài 


- Khi xem theo từng tài nguyên, các booking sẽ hiển thị theo cài đặt ở trên (ảnh đang thiết lập chọn dạng card)

- Khi click xem theo Nhóm tài nguyên:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.