Base Review: Các con số giới hạn trong Base Review in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 4:04 CH


Các con số giới hạn trong Base Review

1. Trong cài đặt chung:

- Số lượng chu kỳ: Không giới hạn

- Số lượng mô hình đánh giá: Không giới hạn 

- Số lượng chỉ số đánh giá: Không giới hạn 

- Số lượng chính sách đánh giá: Không giới hạn 

- Số lượng nhóm chỉ số: Không giới hạn 

- Số lượng mẫu đánh giá: Không giới hạn

2. Trong cài đặt 1 mô hình đánh giá:

- Số lượng thành viên: 500

- Số lượng quản lý: 100

- Số lượng người theo dõi: 100

- Số lượng chỉ số gắn trong model: Không giới hạn

- Số lượng form đánh giá gắn trong mô hình: 1 form quản lý đánh giá, 1 form đồng nghiệp đánh giá, 1 form tự đánh giá


3. Tùy chỉnh chính sách đánh giá

- Số lượng người đưa ra đánh giá: Không giới hạn

- Số lượng các tiêu chí đánh giá: Không giới hạn

- Số lượng nhãn xếp hạng: Không giới hạn

- Nhập chỉ số đánh giá bằng excel: 2000 dòng

- Nhập chính sách giá bằng excel: 1000 dòng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.