Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 2:14 CH


1. Cho phép tùy chỉnh các mẫu email gửi tới người tham gia phỏng vấn: email mời phỏng vấn/ phỏng vấn hàng loạt, cập nhật thời gian phỏng vấn, hủy phỏng vấn.

- Tại tab Các tùy chọn khác, tùy chỉnh các mẫu email gửi tới người tham gia phỏng vấn cho toàn bộ tin tuyển dụng theo nhu cầu. Để chọn được các mẫu email này, cần cài đặt mẫu tại tab Mẫu emails


- Nếu muốn tùy chỉnh riêng cho 1 tin tuyển dụng bất kỳ, tại Đánh giá và đăng tin tuyển dụng >> click chọn Sử dụng mẫu tùy chỉnh cho tin tuyển dụng và chọn mẫu email theo nhu cầu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.