Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 3:16 CH


1. Hợp đồng: Thay đổi cấu trúc tên file tải về khi tạo hợp đồng từ file mẫu

- Cấu trúc mới: {Mã nhân viên} {Họ và tên} {Tên file mẫu}

+ Mã nhân viên: lấy theo mã trên HRM, trường hợp mã có các kí tự đặc biệt sẽ được chuyển đổi thành dấu gạch dưới "_"

+ Họ và tên: viết thường, không dấu, ngăn cách bởi dấu gạch dưới

- Áp dụng với các modules có hỗ trợ tạo file từ file mẫu tại HRM:

+ Hợp đồng lao động, Quyết định nhận tuyển, Thôi việc

+ Phát triển sự nghiệp

+ Giải thưởng & cống hiến ( các ảnh certificate của đề cử)

2. Cập nhật thông tin vào form tạo Phát triển sự nghiệp:

- Bổ sung 4 trường thông tin: Chức danh mới, Nhóm mới, Chính sách lương mới, Lịch làm việc mới trên form Tạo mới/ Form nhập từ excel/ Xuất các bản ghi ra excel.

- Các thông tin này sẽ được áp dụng theo ngày chính thức của bản ghi.


3. Base Me: Thêm Tạo đề xuất thôi việc

- Cài đặt cho từng Chính sách thôi việc:

+ Bật tùy chọn Cho phép đề xuất

+ Thêm Người duyệt và chọn khối người duyệt ưu tiên

+ Luồng duyệt mặc định: Duyệt lần lượt

- Khi đã thiết lập trong chính sách của HRM rồi, nhân sự có thể tạo đề xuất thôi việc ngay trên me.base.vn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.