Base HRM: Nhân sự Nghỉ việc mà quay trở lại thì cần thao tác gì trên Base? in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 12, 2023 tại 11:52 CH


Trong công ty, nhiều trường hợp nhân sự đã nghỉ việc (chấm dứt HĐ lao động) 1 thời gian rồi lại quay trở lại làm việc - với Vị trí cũ hoặc ở Vị trí mới hoàn toàn. Như vậy cần thao tác nào trên Base?


Bước 1: Kích hoạt lại tài khoản trên Base Account: 

Bạn vào Base Account -> Thành viên -> Vô hiệu hóa -> Rồi chọn "Kích hoạt lại tài khoản này"

Lưu ý: Cần là Owner hoặc Admin Account để thao tác được.


Bước 2: Khôi phục hồ sơ HRM của Nhân sự, hoặc Tạo hồ sơ mới cho họ


a. Khôi phục hồ sơ trên HRM: hướng dẫn tại đây (trường hợp 2 trong bài)

Sau khi tài khoản Acccount và hồ sơ HRM của nhân sự khôi phục - tất cả thông tin bảng công/bảng lương/lịch sử phát triển sự nghiệp/lương thưởng phúc lợi/.... đều sẽ giữ nguyên như trước khi nghỉ

->  Bạn cần xem các thông tin Chức danh/Văn phòng/Lịch làm việc/Lương thưởng... của nhân sự có thay đổi hay không - Nếu có thì cần thao tác thay đổi tương ứng.


Lưu ý:
+ Cần tính toán lại bảng công (chuyển bảng về bước 1) để nhân sự xuất hiện trong bảng công tháng đó

+ Cần cập nhật lại bảng lương để NS xuất hiện trong bảng lương tháng đó

+ Ngày bắt đầu và Thâm niên của NS sẽ giữ nguyên như cũ, hệ thống không tự động trừ đi thời gian nghỉ vào thâm niên.


b. Tạo hồ sơ HRM mới cho nhân sự


Với NS đã nghỉ việc, bạn có thể tạo 1 hồ sơ HRM mới cho họ mà vẫn liên kết với tài khoản Account cũ. 

Khi tạo, bạn có thể giữ 1 số thông tin của hồ sơ cũ, chỉ lưu ý cần điền Mã nhân sự mới - không trùng với mã cũ. Thao tác như sau:

Sau khi nhân sự có hồ sơ HRM mới, bạn tiếp tục thao tác tạo Hợp đồng/Quyết định nhận tuyển/... như đối với NS mới.

Lưu ý: Tương tự như mục a, bạn cũng cần cập nhật lại bảng công/bảng lương để Nhân sự xuất hiện trong bảng công/bảng lương tháng này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.