Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:05 CH


Cập nhật cải thiện UX khi cấu hình công thức excel:

- Thêm gợi ý biến, công thức khi gõ công thức excel

- Tạo, sửa, xóa biến không bị mất popup và refresh trang

- Nút Lưu sẽ lưu lại tất cả các công thức đã được cấu hình thay vì lưu từng phiên bản như cũCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.