Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:16 CH


1. Thêm tùy chọn Chỉ cho phép xác nhận sau khi kết thúc đơn tăng ca:

- Cài đặt cho từng chính sách:

- Nếu tick chọn cho phép, người xác nhận thao tác khi chưa kết thúc giờ tăng ca của đơn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và sẽ không xác nhận thành công.


2. Hỗ trợ xuất tối đa 3000 đề xuất ra file excel:

- Có thể lựa chọn xuất 1000, 2000, 3000 đề xuất/ lần Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.