Base Process: Các mã lỗi của Process, giải thích và cách xử lý in

Sửa đổi trên: Wed, 10 Tháng 1, 2024 tại 5:44 CH


Khi thao tác tại Process, việc bắn thông tin có thể phát sinh lỗi - và hệ thống sẽ báo lỗi khác nhau cho từng trường hơp cụ thể. Chi tiết như sau:


1. Báo lỗi chung đối với Process


2. Báo lỗi khi gửi thông tin tới Wework


3. Báo lỗi khi gửi thông tin tới Request


* Lưu ý:

1. Thao tác "Thử lại" thực hiện như sau:

Chọn "Bước thực thi" -> Lọc hiển thị các "Bước thất bại" -> Lọc hiển thị theo quy trình để tìm ra luồng thất bại trước đó -> nhấn "Thử lại"


2. Cách thiết lập transformer

- Khi bạn bắn thông tin từ A -> B, sẽ có trường hợp bạn cần thay đổi 1 số thông tin ở B, hoặc B yêu cầu 1 số thông tin mà A không có

--> Vậy có thể dùng transformer để chỉ định giá trị cho thông tin ở B, nhằm thay đổi thông tin như ý muốn, hoặc để tránh trường hợp bị thiếu thông tin kiến không bắn dữ liệu thành công.

VD cụ thể:

Chuyển thông tin từ Workflow ->Request, mặc định thì Người tạo nhiệm vụ ở WF trở thành Người tạo đề xuất ở RQ, nhưng lần này người tạo nhiệm vụ lại không có quyền tạo đề xuất ở RQ, khiến hệ thống không thể bắn thông tin đi thành công.

--> Dùng transformer chỉ định Người tạo đề xuất thành 1 người khác (cố định) - người mà vốn dĩ có quyền tạo đề xuất.

Thao tác như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.