Booking: Nhân bản booking in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:49 SA


Để nhân bản đơn đăng kí tài nguyên đã tạo, bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Tại Trang chủ  =>  Chọn đơn đăng kí mà bạn muốn nhân bản


Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 đơn đăng đã book => Chọn Nhân bản


Bước 3: Điền các thông tin và nhấn Lưu lại để lưu đơn booking nhân bản mới.

  • Có thể nhân bản khi đơn booking ở các trạng thái: Đang chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối

  • Người có quyền nhân bản booking: Người tạo booking, Quản lý tài nguyên, App Admin, System Owner

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.