Base HRM - Cài đặt cộng phép tự động với Chính sách phép theo năm. in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 5:19 CH


Đầu tiên, bạn truy cậpHRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc

vào đường dẫn https://hrm.base.vn/

Bước 1 : Bạn ấn chọn Nghỉ phép >> tại chỉnh sách phép theo năm cần cài đặt, bạn chọn ".." >> Thiết lập cộng phép cố định hàng năm. 

Bước 2 : Thiết lâp cộng phép cố định hàng năm.

1. Ngày đầu tiên tính phép năm.

Là ngày bắt đầu của chu kỳ phép năm đồng thời là ngày hệ thống chạy tự động cộng số phép chuẩn hàng năm

+ Với chính sách cũ mặc định là giá trị chưa thiết lập.

+ Bạn chọn ngày/tháng bắt đầu, hệ thống sẽ hiển thị trước chu kỳ đó ( chu kỳ từ ngày Đầu chu kỳ tới ngày cuối cùng chu kỳ, chu kỳ 1 năm ), ngày bắt đầu sẽ chỉ chọn các giá trị từ 1-28.

2. Tự động cộng phép cố định vào ngày đầu tiên tính phép năm.

Nếu bạn cài đặt Không, chạy cập nhật nghỉ phép tất cả nhân viên thủ công : hệ thống sẽ không tự động cộng phép chuẩn hàng năm cho nhân sự mà khi đó bạn sẽ cẩn thao tác chạy cập nhật phép năm cho nhân sự thủ công.

Nếu bạn cài đặt Có, tự động cộng 12 ngày phép chuẩn hàng năm : hệ thống sẽ chạy vào 7:00am ngày đầu tiên tính phép năm và cộng đủ phép chuẩn hàng năm cho các nhân sự thuộc chính sách đó.

- Với chính sách cũ mặc định chaỵ phép thủ công.

3. Gợi ý số phép khi thêm người tham gia.

- Là gợi ý số phép năm của nhân sự khi được thêm mới và chính sách ( Cấu hình này không ảnh hưởng đến việc chạy tự động cộng phép chuẩn hàng năm ) :

+ Nếu bạn chọn Không : hệ thống sẽ không hiển thị gợi ý số phép khi thêm người tham gia.

Nếu bạn chọn Có : hệ thống sẽ hiển thị gợi ý số phép khi thêm người tham gia. Và số phép gợi ý sẽ được cài đặt ở mục số 4.

(ảnh Ví dụ có cài đặt gợi ý phép khi thêm người tham gia chính sách phép)


4. Cách tính phép tháng đầu tiên tham gia chính sách .

- Sẽ có 3 cách gợi ý số phép khi thêm người tham gia : 

+ Số phép theo tỉ lệ ngày làm việc trong tháng.

+ Tham gia ngày nào trong tháng cũng nhận đủ phép.

+ Số phép tùy theo ngày tham gia chính sách. 

- Cách tính gợi ý số phép khi thêm người tham gia chính sách phép cố định => TẠI ĐÂY  

5. Lưu ý.

- Trong trường hợp phép năm đã được chạy và cộng cho nhân sự, bạn sửa ngày đầu tiên tính phép năm thành ngày khác trong tương lai khác tháng thì khi đến ngày đó hệ thống sẽ tự động chạy cộng phép năm tiếp thêm 1 lần nữa.

* VD : Ban đầu cài đặt Ngày đầu tiên tính phép năm là ngày 1/1 và hệ thống đã chạy tự động cộng phép vào ngày 1/1 . Sau đó bạn chuyển ngày đầu tiên bắt đầu tính phép sang ngày 31/1 ( cùng tháng) hệ thống sẽ không cộng lại phép. Nếu chuyển Ngày đầu tiên tính phép năm sang 1/2 ( khác tháng) thì hệ thống sẽ cộng lại phép năm cho nhân sự. 

- Nếu trong tháng nhân sự đã được chạy cộng phép năm thủ công thì trong tháng đó hệ thống sẽ không tự động cộng phép năm cho nhân sự nữa .

Với phần gợi ý số phép khi thêm người tham gia :

+ Đối với các chính sách chưa thiết lập chu kỳ tính phép thì khi tạo bản ghi cho người tham gia hệ thống sẽ không hiển thị gợi ý số phép năm. 

+ Với các chính sách đã thiết lập chu kỳ tính phép năm, khi tạo bản ghi cho người tham gia hệ thống sẽ gợi ý số thô và tự động điền sẵn ( sau khi đã cắt chỉ để lại 2 số sau dấu phẩy) số phép năm. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.