Base HRM - Cách tính gợi ý số phép khi thêm người tham giá chính sách phép cố định in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 5:20 CH


- Cách tính phép tháng đầu tiên tham gia chính sách : Sẽ có 3 cách gợi ý số phép khi thêm người tham gia 

+ Số phép theo tỉ lệ ngày làm việc trong tháng.

+ Tham gia ngày nào trong tháng cũng nhận đủ phép.

+ Số phép tùy theo ngày tham gia chính sách. 

 

Để tính được số phép gợi ý theo từng cách tính bạn làm theo các bước sau :

-  Bước 1 : Tính số tháng tròn từ ngày có hiệu lực đến ngày cuối cùng trong chu kỳ tính phép năm

VD : Chính sách phép năm có chu kỳ 2/1-1/1 năm sau . Ngày có hiệu lực trong bản ghi khi thêm nhân sự là 10/06/2024.
Khi đó :

+ Số tháng tròn được tính phép = 6 tháng. 

+ Số ngày dư ra = 20 ngày.

- Bước 2 : Dựa vào cách tính phép tháng đầu tiên tham gia để cộng thêm phép, bạn xem từng loại phía dưới ( mục 1, 2, 3 phía dưới) mỗi loại sẽ có từng công thức riêng . 

1. Số phép theo tỉ lệ ngày làm việc trong tháng.

Số phép gợi ý được tính theo công thức sau : 

- Nếu ngày tham gia thuộc chu kỳ năm quá khứ thì không hiển thị gợi ý, chỉ hiển thị gợi ý cho ngày thuộc chu kỳ năm hiện tại và chu kỳ năm tương lai. 

VD : Ngày đầu tiên tính phép năm là 1/1 và ngày hiện tại là 2/1/2024=> chu kỳ năm hiện tại là 1/1/2024-31/12/2024

=> Nếu bản ghi được tạo có ngày tham gia là 31/12/2023 thì hệ thống sẽ không hiển thị gợi ý.

2. Tham gia ngày nào trong tháng cũng nhận đủ phép.

- Nếu số ngày dư ra > 0 thì cộng thêm phép của 1 tháng trong công thức. Số phép gợi ý sẽ được tính theo công thức:

Nếu số ngày dư ra = 0 thì không cộng phép của 1 tháng trong công thức. Số phép gợi ý sẽ được tính theo công thức : 

3. Số phép tùy theo ngày tham gia chính sách phép.

Sẽ  được chia theo 2 hàng : 

+ Hàng 1 : 

  • Chính sách phép có hiệu lực tham gia từ ngày - Tời ngày 
  • Trường tham gia từ ngày sẽ mặc định được lấy = Ngày đầu tiên tính phép năm
  • Tới ngày sẽ chỉ hiện tối đa 27 ngày ( do tháng 2 thường chỉ có 28 ngày)
  • Tỷ lệ phép được tính : Giá trị từ 0 100%

+ Hàng 2 : 

  • Chính sách phép có hiệu lực Tham gia từ ngày - Tới ngày
  • Trường tham gia từ ngày mặc định sẽ lấy = Tới ngày của hàng 1 +1 ngày
  • Tỷ lệ phép được tính : Giá trị từ 0 - 100 %

- Nếu số ngày dư ra > 0. Số phép gợi ý sẽ được tính theo công thức:

- Nếu số ngày dư ra = 0. Số phép gợi ý sẽ được tính theo công thức:

*** Lưu ý : 

+ Đối với các chính sách chưa thiết lập chu kỳ tính phép thì khi tạo bản ghi cho người tham gia hệ thống sẽ không hiển thị gợi ý số phép năm. + Với các chính sách đã thiết lập chu kỳ tính phép năm, khi tạo bản ghi cho người tham gia hệ thống sẽ gợi ý số thô và tự động điền sẵn ( sau khi đã cắt chỉ để lại 2 số sau dấu phẩy) số phép năm. (ảnh Ví dụ có cài đặt gợi ý phép khi thêm người tham gia chính sách phép) 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.