Base Review: Xoá chỉ số đánh giá in

Sửa đổi trên: Sat, 20 Tháng 1, 2024 tại 11:17 SA


Để xoá chỉ số đánh giá, bạn cần xoá hết các hồ sơ đang liên kết với chỉ số này trước.

Để thực hiên xoá chỉ số, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Xoá các lượt đánh giá trong chu kỳ

- Bạn vào Chu kỳ đánh giá > Chọn chỉ số cần xoá > Nhấn vào chi tiết từng nhân sự đang được gắn với chỉ số này

- Nhấn Loại bỏ lượt đánh giá

Lưu ý: cần loại hết các lượt đánh giá của tất cả nhân sự có trong chỉ số này 

Bước 2: Xoá hồ sơ trong chỉ số đánh giá

- Bạn vào Cài đặt > chọn chỉ số đánh giá cần xoá


- Chọn xoá list hồ sơ đã gắn với chỉ số này

Bước 3: Xoá chỉ số đánh giá

- Bạn quay trở lại màn hình Cài đặt > Chỉ số đánh giá và nhấn Xoá

Sau khi xoá xong chỉ số đánh giá, các chính sách đánh giá đang gắn với chỉ số này sẽ tự động được xoá theo luôn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.