Base Review: Xoá chính sách đánh giá in

Sửa đổi trên: Sat, 20 Tháng 1, 2024 tại 11:15 SA


Để xoá chính sách đánh giá, bạn cần xoá hết các hồ sơ đang liên kết với chỉ số này trước.

Để thực hiên xoá chính sách bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Xoá các lượt đánh giá trong chu kỳ

- Bạn vào Chu kỳ đánh giá > Chọn chỉ số thuộc chính sách cần xoá > Nhấn vào chi tiết từng nhân sự đang được gắn với chỉ số này

- Nhấn Loại bỏ lượt đánh giá

Lưu ý: cần loại hết các lượt đánh giá của tất cả nhân sự có trong chỉ số này 

Bước 2: Xoá hồ sơ trong chỉ số đánh giá

- Bạn vào Cài đặt > Chọn chỉ số chứa chính sách đánh giá cần xoá


- Chọn xoá list hồ sơ đã gắn với chỉ số này

Bước 3: Xoá chính sách đánh giá

- Bạn quay trở lại màn hình Cài đặt > Chọn chính sách đánh giá và nhấn Xoá


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.