Base HRM: Lên lịch tự động cộng phép hàng tháng in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 2, 2024 tại 10:26 SAĐể cài đặt lên lịch tự động cộng phép hàng tháng, bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM trên thanh menu app và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại HRM - mục Chính sách C&B => chọn Nghỉ phép


Bước 2: Tại chính sách cần cài đặt, chọn Lên lịch tự động cộng hàng tháng


Bước 3: Tại form “Lên lịch tự động hàng tháng” tick chọn ô “Tự động cộng hàng tháng”


1. Số lượng phép chuẩn hàng năm chia đều cho 12: Số phép chuẩn hàng năm chia đều cho 12 tháng

Ví dụ chính sách có 15 phép chuẩn chia đều cho 12 tháng => mỗi tháng sẽ tự động cộng 1.25 ngày phép vào ngày lên lịch đã thiết lập


2. Mỗi tháng được 1 ngày phép, còn lại cộng vào tháng được chọn: 

"Chọn tháng": Cho phép chọn 1 tháng bất kỳ để cộng số phép dư ngoài 12 tháng

  • Nếu tháng 1 là tháng được chọn thì vào ngày lên lịch hệ thống sẽ cộng số phép theo công thức:

Số phép được cộng trong tháng được chọn = 1 + (số phép chuẩn - 12)

  • Nếu tháng này là tháng không được chọn, hệ thống chỉ cộng 1 phép vào ngày lên lịch


3. Mỗi tháng được 1 ngày phép, còn lại sẽ được cộng theo số tháng làm việc

"Cấu hình cho tháng làm việc" gồm:

  • Ngày bắt đầu tính số tháng làm việc

  • Số tháng làm việc trong năm: điền giá trị số từ 0 - 12, số tháng làm việc ở hàng 1 phải khác với hàng 2

  • Số ngày được cộng: Cho phép điền giá trị số sao cho:

Số ngày được cộng ở hàng 1 + hàng 2 + 12 = Số phép chuẩn

=> trường hợp NHỎ HƠN hoặc LỚN HƠN số phép chuẩn trong năm hệ thống sẽ báo lỗi và không cho phép lưu

=> Hệ thống sẽ tự tính toán chu ki sau khi điền trường thông tin "Ngày bắt đầu làm việc"


*Lựa chọn Mỗi tháng được 1 ngày phép, còn lại sẽ được cộng theo số tháng làm việc sẽ quét số tháng làm việc hàng ngày và sẽ cộng phép khi tròn tháng - đến ngày lên lịch cộng phép hàng tháng thì sẽ cộng 1 phép cho nhân sự


Cách tính số tháng làm việc từ ngày bắt đầu đến ngày chạy phép hiện tại:

- Nếu ngày bắt đầu tính số tháng làm việc của chu kỳ hiện tại là ngày chạy phép hôm nay

  • Nếu ngày tham gia chính sách là trước hoặc bằng ngày bắt đầu tính số tháng làm việc trong chu kỳ trước => lấy ngày bắt đầu = ngày bắt đầu tính số tháng làm việc của chu kỳ trước 

  • Nếu ngày tham gia chính sách sau ngày bắt đầu tính số tháng làm việc trong chu kỳ trước => lấy ngày bắt đầu = ngày tham gia chính sách 

- Nếu ngày bắt đầu tính số tháng làm việc của chu kỳ hiện tại không phải là ngày chạy phép

  • Nếu ngày tham gia chính sách là trước hoặc bằng ngày bắt đầu tính số tháng làm việc trong chu kỳ hiện tại => lấy ngày bắt đầu = ngày bắt đầu tính số tháng làm việc của chu kỳ hiện tại

  • Nếu ngày tham gia chính sách sau ngày bắt đầu tính số tháng làm việc trong chu kỳ hiện tại => lấy ngày bắt đầu = ngày tham gia chính sách

*Nếu thay đổi số phép chuẩn hàng năm, hệ thống sẽ vẫn chạy theo thiết lập trước đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.