Base Review: Xóa hồ sơ đánh giá trong chỉ số đánh giá in

Sửa đổi trên: Tue, 6 Tháng 2, 2024 tại 5:12 CH


Để xoá hết các hồ sơ đánh giá đang liên kết với một chỉ số, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Chọn chỉ số cần xoá hồ sơ

- Bạn vào Chu kỳ đánh giá > Chọn chỉ số cần xoá > Nhấn vào chi tiết từng nhân sự đang được gắn với chỉ số này

  • Bước 2: Nhấn Loại bỏ lượt đánh giá

Lưu ý: cần loại hết các lượt đánh giá của chỉ số này trên từng nhân sự trong chu kỳ

  • Bước 3: Xoá hồ sơ 

- Bạn vào Cài đặt > chọn chỉ số đánh giá cần xoá


- Chọn xoá list hồ sơ đã gắn với chỉ số nàyCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.