Cập nhật tính năng định kỳ

Base.vn cập nhật tính năng tháng 5/2024
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, chúng tôi đã cập nhật thêm tính năng mới t...
Tue, 21 Tháng 5, 2024 tại 11:11 SA
Base.vn cập nhật tính năng tháng 4/2024
[BASE.VN CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI] Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn ...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 3:45 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T2 & T3/2024)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Wed, 20 Tháng 3, 2024 tại 11:22 SA
Base.vn cập nhật tính năng mới (T1/2024)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới tr...
Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 6:14 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T12/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:54 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T11/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 3:41 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T10/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 3:17 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T9/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Tue, 10 Tháng 10, 2023 tại 3:32 CH
Base.vn cập nhật tính năng mới (T8/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:37 SA
Base.vn cập nhật tính năng mới (T7/2023)
Thân gửi Quý khách hàng, Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trê...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 2:05 CH