Base Wework: Nhập công việc từ file Excel in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 12:02 CH


Thao tác nhập công việc từ file excel sẽ giúp bạn cùng lúc có thể nhập, tạo mới nhiều, hàng loạt công việc cùng lúc trong 1 phòng ban/ dự án. Để nhập công từ file excel, bạn thao tác như sau:


Bước 1. Thiết lập file Excel công việc cần nhập lên dự án/phòng ban

Bạn vào dự án/ phòng ban đó, chọn Tùy chỉnh > Nhập công việc từ file excel > click Xem file mẫu để down file mẫu về

 

Với file dữ liệu sẽ có các trường thông tin như sau:

 

Lưu ý:

+ Trường bắt buộc phải nhập là trường Tên công việc

+ Nhóm công việc sẽ là dòng có text được bôi đậm, kết thúc tên nhóm công việc sẽ có dấu ":" (ví dụ: Promotion: ). Các công việc thuộc nhóm công việc đó sẽ nằm phía dưới.

+ Trường Người giao, Người thực hiện (Người được giao việc), Người theo dõi sẽ nhập theo username của từng tài khoản.

+ Lưu ý quan trọng với Subtask (công việc con):

  • Công việc con cần có kí tự "#" ở trước tên subtask, số lượng kí tự # tương ứng với cấp của subtask.
  • Sau kí tự "#" cần có ít nhất 1 dấu cách rồi mới nhập tên công việc con.
  • Thứ tự của công việc con khi nhâp từ excel phải sắp xếp lần lượt từ công việc con cấp 1 > cấp 2 > cấp 3...

+ Mục tiêu: trường này cho phép liên kết công việc với mục tiêu có sẵn trong dự án, nếu dự án chưa có mục tiêu nào được tạo bạn có thể thao tác theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2. Sau khi đã có file excel công việc cần nhập thì vào https://wework.base.vn/, chọn vào dự án/ phòng ban cần nhập công việc và thao tác theo 2 cách như sau:
+ Cách 1: Bạn click vào dấu "..." >> Chọn Import & Export >> Chọn Nhập công việc từ file excel. 

 

+ Cách 2: Bạn chọn Tùy chỉnh >> Nhập công việc từ file Excel.

 

Bước 3. Bạn click vào khung Click để mở form nhập file excel


 Màn hình sẽ hiển thị lên popup này, bạn click Choose file để chọn file công việc đã chuẩn bị ở bước trên.

 

 

Bước 4. Bạn click vào Tiếp tục, sau đó màn hình sẽ hiển thị lên phần Preview of file để bạn xem trước và kiểm tra lại dữ liệu, các cột thông tin đã đảm bảo trùng khớp với form mẫu chưa.

 

 

Trong này bạn lưu ý phần form mẫu:

+ Các cột trong file excel phải trùng khớp với thứ tự các dòng 1,2,3,4... trong form mẫu để đảm bảo dữ liệu sau khi nhập vào hệ thống không bị sai.

+ Trong trường hợp thứ tự các cột trong file excel khác với thứ tự form mẫu, bạn có thể thay đổi thứ tự dòng trên form mẫu bằng cách di chuột vào icon 3 dấu gạch ngang rồi kéo/ thả đến vị trí đúng. 

 

Bước 5. Khi dữ liệu đã đúng, bạn click Nhập để hoàn tất thao tác.

 

Lưu ý: Chỉ có người quản lý phòng ban/dự án mới có thể nhập công việc từ file Excel.


FAQ?Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.