Đề xuất chưa được xử lý có xóa được không ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 4:59 PM


Để xóa đề xuất chưa được xử lý, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app.
  • Bước 2: Tại Danh sách các đề xuất, bạn chọn đề xuất cần xóa

  • Bước 3: Tại trang chi tiết, bạn click vào icon mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Xóa đề xuất.

Lưu ý: Đề xuất chưa xử lý là đề xuất chưa có ai Chấp thuận hoặc Từ chối

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.