Base Request: Ai được quyền xóa đề xuất? in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 3, 2022 tại 10:44 SA


1. Giới thiệu:

1 request có thể coi nó tương đương với 1 văn bản đề xuất, có những người liên quan có thẩm quyền ký xác nhận và đóng dấu. Mức độ quan trọng của nó cao hơn 1 job trong Workflow hay 1 task trong Wework. Bạn có thể tưởng tượng 1 request liên quan đến xuất tiền được duyệt và kế toán dựa vào đó để xuất tiền, và sau đó nó lại bị xóa mà không có dấu vết thì nguy hiểm như thế nào?


2. Vậy ai có quyền xóa đề xuất?

  • Khi 1 request vừa tạo, và chưa có 1 ai trong danh sách duyệt có thao tác duyệt hay từ chối, thì chỉ người tạo request có quyền xóa. Chi tiết bạn tham khảo hướng dẫn tại đây

  • Khi 1 request đã được 1 người duyệt hay từ chối, thì về logic sẽ không cho phép bất kỳ ai xóa request nữa (vì nó đã thực sự là quan trọng có thể về mặt pháp lý). Tuy nhiên không thể tránh khỏi trường hợp có những request trong quá trình duyệt bị sai (do nội bộ công ty quyết định) và thực sự có nhu cầu xóa khỏi hệ thống, thì trường hợp này System Owner sẽ có thể xóa request kèm theo bắt buộc note lại lý do xóa (không thể xóa thành công nếu để trống note, nội dung note sẽ gửi qua email đến những người liên quan request). Đây là case duy nhất System Owner không phải nằm trong những người liên quan nhưng được xóa request.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.