Làm sao để in một đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 5:00 PM


Để in một đề xuất bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Tại trang danh sách đề xuất, bạn chọn 1 đề xuất cần in

  • Bước 3:  trong màn hình chi tiết 1 đề xuất, click chọn vào mũi tên bên góc phải >> Chọn In đề xuất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.