Cách liên kết với các jobsite tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:40 PM


Để liên kết tin tuyển dụng trên E-hiring với các mạng tuyển dụng khác, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Tạo nguồn > Mạng tuyển dụng > Thêm tin đã đăng:Tại đây bạn điền tiêu đề tin đã đăng trên Jobsite khác > Chọn jobsite tương ứng và click Thêm để hoàn tất thao tác.

Tin đã liên kết thành công được hiển thị như sau:Lưu ý:

Để liên kết được tin tuyển dụng giữa E-hiring với các jobsite khác thành công, bạn cần:

+ Tạo tin tuyển dụng trên cả 2 hệ thống E-hiring và jobsite đó.

+ Tại phần cài đặt Tạo nguồn, tiêu đề tin tuyển dụng trên 2 hệ thống bạn nên để trùng nhau để tỷ lệ CV đổ về đúng job tương ứng trên E- hiring cao hơn.

+ Cài đặt email bạn muốn nhận CV  đổ về E-hiring trên tài khoản của jobsite tuyển dụng đó. Nếu bạn không sử dụng hòm thư mặc định có dạng hr@......talent.vn thì bạn cần thêm 1 thao tác cài đặt để forward email tự động về hr@......talent.vn nhé. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.