Cách tạo tài khoản mới in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:08 PM


Chỉ có tài khoản Owner, Admin mới có quyền tạo tài khoản mới trên hệ thống Base. Với tài khoản Owner có thể tạo tài khoản Owner, Admin và Member còn với tài khoản Admin chỉ có thể tạo tài khoản member. Để tạo mới tài khoản sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://account.base.vn/ >> Thành viên >> Thêm tài khoản >> Tạo tài khoản trực tiếp 


Bước 2: Thiết lập các thông tin rồi chọn vào phần Tạo tài khoản mới.

Lưu ý: Với phần Username sẽ không thể thay đổi được trong quá trình sử dụng tài khoản. Phần này sẽ chỉ thiết lập được kí tự số và chữ, viết liền không dấu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.