Cách thêm nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:16 PM


Bước 1: Để thêm nhóm chat, bạn truy cập vào ứng dụng Base Messages

Bước 2: Bấm vào (+) để tạo mới nhóm chat

Bước 3: Dùng @ tag tên những thành viên bạn muốn thêm vào và bắt đầu gửi tin nhắn

Bước 4: Bạn có thể vào phần chỉnh sửa đặt tên cho nhóm chat

điền các thông tin và nhấn Hoàn thành chỉnh sửa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.