Base Schedule: Cách chốt bảng công ở Schedule (ca xoay) vào cuối kỳ lương in

Sửa đổi trên: Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 3:37 CH


Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ vào Schedule bằng cách chọn biểu tượng Schedule ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://schedule.base.vn/Bước 2: Bạn cần tạo chu kỳ cần tính công của tháng đó => Chọn 1 hoặc nhiều lịch làm việc bạn muốn chốt bảng công.Bước 3: Vào chu kỳ đó, kiểm tra lại lịch phân ca. Trong trường hợp bạn cần chỉnh sửa lại ca làm việc của nhân viên, có thể chỉnh sửa trực tiếp tại đây. Dữ liệu từ Chu kỳ và bảng Phân ca đều được kết nối và đồng bộ với nhau.Bước 4: Xem lại thời gian chấm công. Bạn có thể bổ sung thêm thời gian chấm công cho nhân viên tại đây.Bước 5: Chọn Xem lại tính công => Lưu. Hệ thống sẽ tự động tính toán ngày công, đi muộn, khấu trừ,... dựa trên công thức excel tính công đã được thiết lập trước đó. 
Bước 6: Ở bước Xem lại bảng công, bạn có thể gửi bảng công cho nhân viên kiểm tra lại ở mục Hành động và chỉnh sửa lại số công nếu cần điều chỉnh.
Bước 7: Nhấn chọn Xong để chốt bảng công ở ScheduleCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.