Base HRM - Cài đặt: Thêm trường tuỳ chỉnh trên HRM & tính ứng dụng in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 3:05 CH


1. Cách thêm trường tùy chỉnh trên HRM

Bước 1: Đăng nhập vào app Base HRM

Bước 2: Ở trang chính của HRM >> Chọn vào biểu tượng Cài đặt >> Chọn Trường dữ liệu tùy chỉnh >> Chọn Manage custom fields sau đó nhấn vào Thêm trường mới và chọn các dạng trường mà bạn muốn thêm

Giải thích các trường dữ liệu:

  • Text: Trường dữ liệu dạng văn bản

  • Number (integer): Trường dữ liệu dạng số (số không có phần thập phân, số nguyên)

  • Number, decimal-point: Trường dữ liệu dạng số được viết dưới dạng thập phân

  • Multi-line text: Trường dữ liệu dạng văn bản dài

  • Dropdown, single: Trường dữ liệu có nhiều lựa chọn, chỉ chọn được 1 lựa chọn

  • Dropdown, multiple: Trường dữ liệu có nhiều lựa chọn, chọn được nhiều hơn 1 lựa chọn

  • Checkbox: Trường dữ liệu dạng hộp kiểm

  • Table field: Trường dữ liệu dạng bảng

  • Formula: Trường dữ liệu dạng công thức

2. Tính ứng dụng của các trường dữ liệu ở HRM

- Trường tuỳ chỉnh tạo ra có thể tuỳ chọn tab để nó chèn vào: Tổng quan, Bảng lương & Phúc lợi, Thuế bảo hiểm và hành chính, Thông tin cá nhân và liên lạc,.... 

Ví dụ nhân sự sau khi thêm trường dữ liệu tùy chỉnh là Đảng viên ở phần Tổng quan thì sẽ hiển thị như thế này:


- Thêm các trường dữ liệu để gọi ra ở Payroll. Ví dụ như nếu nhân viên là Đảng viên thì mỗi tháng công ty sẽ cộng thêm 50,000 đồng thì sẽ dựa trên biến này và viết công thức. 

Cách lấy trường dữ liệu tùy chỉnh ở HRM ở Payroll tham khảo bài viết sau: Link

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.