Base Request - Cập nhật tính năng mới tháng 5,6,7/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 10:57 SA


1, Mẫu in tùy chỉnh: cập nhật thêm biến mặc định (Cập nhật)

2. Update chữ ký điện tử có mã công văn

3.Log kết quả chuyển tiếp trong object nguồn ( trong mỗi request sẽ có log lưu lại việc request này được fwd sang nhóm nào)
4. Log kết quả bắn webhook trong object nguồn (lưu log việc request được bắn wehook đi những đâu)
5.Thay đổi hình thức biểu hiện và trạng thái của Request khi bị vô hiệu hóa6. Tăng giới hạn max số group request lên 600 group

7. Mẫu in tùy chỉnh - tách người duyệt ra để hiển thị đc trong từng ô chức danh tương ứng8.Màn hình danh sách lịch sử webhook cho toàn bộ system chỉ có sys owner được xem9. Xuống dòng khi in danh sách người duyệt
10. Khi in theo mẫu có thể lấy thông tin đã chấp thuận vào lúc nào ở từng ô người duyệt

(Các phần về mẫu in tùy chỉnh mn có thể xem chi tiết tại đây)


11.Hiển thị link của Request khi bot bắn thông tin từ các ứng dụng này đến MessageCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.