Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 12/2020 in

Sửa đổi trên: Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:44 SA


1. Trường tùy chỉnh dạng dropdown (multi answer) cho phép chọn nhiều đáp án.

- Tạo trường tùy chỉnh multi answer:


- Hiển thị trường multi answer trong chi tiết công việc:


-Tạo, sửa, nhân bản công việc có multi answer:
- Xuất file excel công việc có trường tùy chỉnh dạng multi answer:


- Xuất file excel trường tùy chỉnh có trường multi answer:


-Bắn webhook trường tùy chỉnh dạng multi answer:


2.Thêm tính năng tạo trường tùy chỉnh dạng Table (dạng bảng)

- Tạo trường tùy chỉnh dạng bảng:


- Hiển thị trường tùy chỉnh dạng bảng trong form tạo, chỉnh sửa, nhân bản công việc- Thêm, sửa, xóa giá trị trường tùy chỉnh dạng bảng trong công việc:


- Hiển thị trường tùy chỉnh dạng bảng trong chi tiết công việc:


- Xuất file excel công việc có trường dữ liệu dạng bảng: 


- Nhập/xuất trường tùy chỉnh có dạng bảng: :


-Bắn webhook với trường tùy chỉnh dạng bảng:

  • Có thể tạo transformer bắn cả bảng như ví dụ trong hình (Transformer 1).
  • Có thể tạo transformer bắn giá trị của 1 ô trong bảng sang các loại custom fields khác hoặc sang 1 trường key mặc định, setup Original key dạng: {custom_inputkey_toạ độ hàng của ô_tọa độ cột của ô} như ví dụ trong hình (Transformer 2,3).
  • Hiện không hỗ trợ bắn giá trị của 1 ô từ bảng sang bảng.LƯU Ý: Không cho phép chuyển trường dữ liệu dạng bảng sang loại dữ liệu khác và ngược lại:


3.Thêm tính năng giao việc cho nhiều người 1 lúc (HD chi tiết tại đây)4.Thêm phân quyền mặc định cho những người theo dõi (followers) của công việc xem được chi tiết các công việc con (subtask) cấp dưới (tối đa 5 cấp - nếu có Cài đặt tùy chỉnh chặn quyền không được xem công việc của người khác)


5. Công việc lặp lại: nếu công việc đầu tiên sinh ra là ngày hôm nay thì sẽ tự động tạo thêm 1 công việc nữa là ngày lặp lại tiếp theo (nếu có nhiều hơn 1 ngày được setup lặp lại).


6.Thêm cảnh báo chặn khi tạo vượt quá 100 tags trong Tùy chỉnh (Setting)


7. Nhập công việc có trường tùy chỉnh dạng int sẽ có hiện thị dấu "," để phân cách giữa các đơn vị


8. Thêm phần kiểm tra điều kiện với dự án bị đóng thì không cho phép tạo thêm công việc.


9. Thêm thanh cuộn khi số nhóm công việc nhiều.


10. Phân quyền trong dự án áp dụng cho cả người ngoài dự án được giao việc

- Lúc trước các phân quyền trong setting mặc định chỉ dành cho người trong dự án => Hiện tại đã thay đổi là các phân quyền trong Tùy chỉnh sẽ áp dụng cho cả người nhận công việc là người ngoài dự án.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.